Pracownia Dydaktyki Fizyki
Poczuj radość z odkrywania otaczającego nas świata i podziel się tym uczuciem z innymi.

Kierunek Popularyzacja i nauczanie fizyki, to nowy, innowacyjny kierunek uruchamiany na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego od roku akad. 2018/19. Tworzony i konsultowany we współpracy z Centrum Nauki i Techniki „EC1 Łódź-Miasto Kultury”.

Kierunek ten może wydawać się podobny do innych, kształcących nauczycieli różnych przedmiotów (np. matematyki, biologii czy chemii). Z porównania go z innymi kierunkami wynika jednak, iż jest on unikatowy. Nie ma, bowiem w UŁ drugiego kierunku studiów, przygotowującego nie tylko do zawodu nauczyciela, ale także podejmowania ról zawodowych jako popularyzatora nauki. Takie połączenie daje wartość dodaną zarówno pod kątem lepszego przygotowania do pracy w szkole, jak i pod kątem merytorycznego przygotowania popularyzatora nauki, umożliwiającego mu głębszą i bardziej świadomą interakcję z odbiorcą, szersze konteksty, szczegółowe zrozumienie i wyjaśnienie prezentowanych zjawisk. 

To również kierunek dla osób już studiujących fizykę czy matematykę i pragnących podjąć studia na drugim kierunku, na którym mogłyby  rozwijać  swoje zainteresowania i pasje,  jednocześnie  dzieląc się nimi  z innymi. 

 

Kierunek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz został zaliczony do Projektu "Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim" dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18.

 

 

Latest News


Sorry, no posts matched your criteria.

  • Logo Image
  • Logo Image
  • Logo Image
  • Logo Image
  • Logo Image